چند نکته مهم قبل از ثبت نام

  • برای ثبت نام راننده جدید از این پنل استفاده می شود
  • تمام مدارک خواسته شده در زمان ثبت نام باید متعلق به یک نفر باشد
  • لطفا تصاویر خواسته شده را با کیفیت بالا و وضوح مناسب ارسال نماید .
  • پس از ثبت نام اطلاعات شما بررسی شده و در صورت تایید کد به شماره تماس شما ارسال شده و پنل برای شما فعال می شود. و به منزله ثبت نام قطعی شماست
  • مدت زمان تقریبی بررسی و تایید اطلاعات راننده از یک تا هفت روز کاری میباشد
  • تمام اطلاعات ارسالی شما برای تایید صلاحیت به پلیس ناجا ارسال میشود و تایید

اطلاعات فردی


اطلاعات خودرو


بارگذاری اطلاعات