سرویس های ال تاکسی

تاکسی آنلاین ال تاکسی ارائه دهنده سرویس های متنوع با امکان رزرو برای همشهریان شیرازی

سرویس eltaxi 

یا همان سرویس اقتصادی میباشد که هزینه ای پائین ومقرون به صرفه ای دارد

سرویس برون شهری 

کاربران محترم میتوانند با انتخاب سرویس های برون شهری به کلیه نقاط ایران سفر نمایند

سرویس خدماتی

سرویس خدماتی مخصوص جابجایی بار در حد گنجایش ماشین میباشد (2 تا 3 کارتن ،پلاستیک ، غذا و...)

سرویس تاکسی 

با انتخاب این سرویس کاربران محترم میتوانند از تاکسی های شهری به صورت مستقیم استفاده نمایند