تماس با ماآدرس : شیراز ، دباخی ، خیابان مفتح ، بلوار شهدای ارتش پلاک 37 طبقه اول

کد پستی :7164917138


تلفن ثابت : 07137381952


پشتیبانی رانندگان : 09178948551


پست الکترونیک : el.taxi.ir@gmail.com